Essays about: "Landskapsperspektiv"

Showing result 1 - 5 of 27 essays containing the word Landskapsperspektiv.

 1. 1. “Pretty much just ‘fluffing’ around” : The complexity of safeguarding farmland biodiversity in Scania through the Greening

  University essay from Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Author : Desiree Goldring; Ingrid Petersson; [2021]
  Keywords : Common Agricultural Policy; Common Pool Resources; Diversity of institutions; Farmland biodiversity; Governance; Greening; Landscape perspective; Projectification; Scanian farmland; Biologisk mångfald inom jordbruk; Common Pool Resources; EU:s gemensamma jordbrukspolitik; Förgröningsstödet; Governance; Landskapsperspektiv; Mångfald av institutioner; Projektifiering; skånskt jordbrukslandskap;

  Abstract : Intensified agriculture has led to a dramatic decline of farmland biodiversity in Europe during the 20th century, making farmland policies of utmost importance within the European Union [EU]. The Greening, which is a part of the Common Agricultural Policy [CAP] was created to combat the negative effects of intensified agriculture. READ MORE

 2. 2. Furuviksparken : en programhandling hur Furuviksparken blir hållbar in i framtiden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elin Funemo; [2020]
  Keywords : djurparker; hållbarhet; social välfärd; djurvälfärd; biologisk mångfald;

  Abstract : Furuviksparken ingår i koncernen Parks and Resorts och bidrar liksom andra djurparker med forskning om hur utrotningshotade arter kan skyddas i hela världen. Syftet med detta självständiga arbete var att få kunskap om hur djurparker planeras i ett landskapsperspektiv. READ MORE

 3. 3. Exotiska träd och ståndortsförbättring : två modeller för att hantera framtida klimatutmaningar för urban trädanvändning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johan Nilsson; [2020]
  Keywords : stadsträd; exotisk; inhemsk; jordförbättring; ekosystemtjänster; invasiv; trädsjukdomar SLU; Sveriges;

  Abstract : I takt med att klimathotet blir allt mer reellt ställs större krav på utformningen av framtidens städer. Högre temperaturer, ökande nederbördsmängder och risken för torka gör att vi tvingas förändra sättet vi ser på stadsutveckling. READ MORE

 4. 4. Friluftsliv och landskapets kulturarv : en tolkning av landskapet i Fulltofta strövområde

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Göransson; [2020]
  Keywords : kulturarv; landskap; friluftsliv; agrarhistoria; kartöverlägg;

  Abstract : I detta arbete undersöks friluftsliv och kulturarv ur ett landskapsperspektiv. Frågeställningen utgår från hur landskapets kulturarv kan lyftas fram och hur det kan användas i planering, förvaltning och utveckling av områden för friluftsliv. READ MORE

 5. 5. Creating the landscape, one stand at a time : the role of timber buyers in landscape-level planning in southern Sweden

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Keeli Jo Curtis; [2020]
  Keywords : landscape; forestry; biodiversity; cross-scale interactions; Hägerstrand; conservation; Sustainability Science; Social Sciences;

  Abstract : A central tension within forestry is balancing timber production and nature. This tradeoff is important when managing individual stands, but also has effects on biodiversity across spatial and temporal scales. READ MORE