Essays about: "försäljningskanaler"

Showing result 1 - 5 of 22 essays containing the word försäljningskanaler.

 1. 1. Ökade produktionskostnader och krisberedskap : en intervjustudie från ekologiska nötköttsproducenters perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Lundberg; [2023]
  Keywords : lantbruk; nötköttsproduktion; livsmedelssystem; livsmedelssäkerhet; försäljningskanaler; krisberedskap;

  Abstract : Kriget i Ukraina har bidragit till stora utmaningar för dagens producenter i form av ökade produktionskostnader. Kostnader för insatsvaror, el och drivmedel har skjutit i höjden vilket har bidragit till att lantbrukare tvingats skära ner sin produktion eller i vissa fall lägga ner den helt (LRF 2022b). READ MORE

 2. 2. Return & Refuel

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Tilda Berensson; Freedrika Janssen; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : Detta kandidatexamensarbete har genomförts på uppdrag av Primus AB under institutionen Teknisk Design på KTH. Primus är ett svenskt ingenjörsdrivet företag som fokuserar på tillverkning av produkter för friluftslivet. De är främst kända för sina gasol- och friluftskök och är idag en del av friluftskoncernen Fenix Outdoor. READ MORE

 3. 3. Effekter av ätbara perenner som inslag i den småskaliga grönsaksproduktionen : en intervjustudie i social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

  University essay from SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Hanna Jalilvand Forslund; Vera Celia Öster; [2021]
  Keywords : småskalig odling; ätbara perenner; social hållbarhet; ekonomisk hållbarhet; ekologisk hållbarhet;

  Abstract : I det här arbetet undersöks hur en introduktion av perenna grödor kan påverka den småskaliga grönsaksproduktionens sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhet, med avstamp i att många småskaliga odlare har svårt att få företaget att gå runt. I denna studie har kvalitativ information samlats in genom fem intervjuer med småskaliga odlare som integrerat ätbara perenner i form av bär, frukt, grönsaker och nötter i sina odlingar, detta för att få en bild av hur det ser ut inifrån företagen. READ MORE

 4. 4. Value capturing through business model adaptations to sustainability : case studies from the primary production stage of the Swedish agri-food supply chain

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Mohammadreza Dehghannejad; [2021]
  Keywords : business model innovation; value creation; value capture; supply chain; conventional farmers; organic farmers; Lantmännen;

  Abstract : Incomplete competition in the agri-food supply chain is a concern for many weaker actors, such as farmers. This qualitative study is done to develop an understanding of how business model innovation in farm businesses changes farmers’ perceived satisfaction with supply chain value capture. READ MORE

 5. 5. Självorganiserande matnätverk : producenters perspektiv på REKO-ringar

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Marika Kronberg; [2021]
  Keywords : REKO-ringar; alternativa matnätverk; producenter; självorganisering; närproducerad mat; lokalproducerad mat;

  Abstract : Som reaktion på det globala livsmedelssystemets brister har det uppstått alternativa sätt att producera och distribuera mat. I Sverige är REKO-ringar är ett alternativt matnätverk som vuxit fram under de senaste åren och som också speglar det ökade intresset för närproducerad mat. READ MORE