Essays about: "läsa landskap"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the words läsa landskap.

 1. 1. Berättelser från ett kulturlandskap : ett gestaltningsförslag för Nikkaluokta turistanläggnings utemiljö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Alexander Morell; [2022]
  Keywords : Landskapsnarrativ; fjällen; kulturlandskap; Sápmi; samisk arkitektur;

  Abstract : Samernas traditionella marker, Sápmi, har en lång historia av kolonialism och förtryck. I bygget av den svenska nationella identitet har fjällen ofta porträtterats som en orörd natur, vars storslagenhet symboliserade nationens storhet. READ MORE

 2. 2. Möt Klarälvsdeltat : pedagogiskt friluftsliv och naturism i ett tätortsnära 2000 område

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karin Pettersson; [2017]
  Keywords : landscape literacy; läsa landskap; friluftsliv; naturism; platsidentitet;

  Abstract : Överallt i världen lever människan sida vid sida av naturens stora system. Dessa ekosystem ligger som grund för vårt välstånd och välbefi nnande på jorden. De har hög biologisk mångfald vilket gör att de har en god motståndskraft och anpassningsförmåga vid stora förändringar. READ MORE

 3. 3. Att gestalta med äng utifrån rekreation, naturpedagogik och biologisk mångfald : en studie i äng där olika sätt att gestalta testas i ett pedagogiskt och rekreativt landskap mellan Lomma och Alnarp

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maria Kaneberg; [2017]
  Keywords : äng; slåtteräng; naturpedagogik; naturvägledning; rekreation; biologisk mångfald; stubbskottsbruk;

  Abstract : Målet med det här arbetet har varit att göra ett gestaltningsförslag längs med ett gångstråk mellan Alnarp och Lomma med äng som huvudkomponent. Ambitionen har varit att få en fördjupad förståelse i hur man på olika sätt kan gestalta med äng så att biologiska värden uppstår och samtidigt vara en plats som kan fungera i ett naturpedagogiskt och rekreativt landskap. READ MORE

 4. 4. A study of TV- and video consumption among Digital Natives and Digital Immigrants

  University essay from KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Author : Julia Gerhardsen; [2016]
  Keywords : media; consumption; behavior; TV; video; Digital Immigrants; Digital Natives;

  Abstract : The accelerating development of digital technology along with the Internet has opened up for new types of media use. It is crucial for marketers and companies to understand the wants and needs of the growing consumer sector and especially the younger audience who consume media through new types of technology. READ MORE

 5. 5. Skötselbeskrivning för naturmark : en jämförelse mellan tätort och landsbygd

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erik Bäckstedt; [2016]
  Keywords : naturvård; landskapsplanering;

  Abstract : Under många år har Skåne utvecklats och formats till ett väldigt varierat landskap med många olika typer av natur. Den biologiska mångfalden är bunden till biotoper och naturtyper som har skapats på naturlig väg och av människan. Kulturhistorien berättar hur landskapet och naturtyper har formats av hävd i många år. READ MORE