Essays about: "the importance of planning in management"

Showing result 1 - 5 of 332 essays containing the words the importance of planning in management.

 1. 1. GIS-based crisis communication : A platform for authorities to communicate with the public during wildfire

  University essay from KTH/Geoinformatik; KTH/Geoinformatik

  Author : Felix Althén Bergman; Evelina Östblom; [2019]
  Keywords : GIS; crisis communication; forest fire; Google Earth Engine; data management;

  Abstract : Today, people are used to having technology as a constant aid. This also sets expectations that information should always be available. READ MORE

 2. 2. Sales & Operations Planning applied to an Engineer-to-order environment – A case study at Tetra Pak

  University essay from Lunds universitet/Teknisk logistik

  Author : Christian Hjort; Poornajith Shetty; [2019]
  Keywords : Sales Operations Planning; Technology and Engineering;

  Abstract : Sales and Operations Planning (S&OP) has been around for many years but has recently become part of a formal way of balancing supply and demand at Tetra Pak. A pilot project was started in 2017 in the operation unit Packaging Capital Equipment (CE) for the product Tetra Top 3 (TT/3) which is produced according to an Assemble-to-Order (ATO) practice. READ MORE

 3. 3. Planeringsfasens betydelse för tillgänglighetsanpassad utemiljö : för LSS- och äldreboenden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kirsti Brunila; [2019]
  Keywords : projektering; LSS boenden; äldreboenden; utemiljö; tillgänglighetsanpassad;

  Abstract : Fler äldre -och LSS boenden byggs i våra städer. Brukarna som bor i dessa boenden ska ha möjlighet att vistas i utemiljön som finns tillgänglig i form av en trädgård. En grön miljö i detta sammanhang innebär en trädgård som består av buskar, träd, perennplanteringar, pergola, lekutrusning, bänkar mm. READ MORE

 4. 4. Skeppsbron ReLinked : a site specific development proposal of a historical quay

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Konrad Kowalik; [2019]
  Keywords : quay; wharf; skeppsbron; skeppsbrokajen; waterfront; historical development; medieval quay; site specific;

  Abstract : Traffic routes and parked vehicles are frequently directed to quays. This urban pattern disrupt and depopulate the unique interface of the city and sea. Research unanimously confirms the causality between new roads and new traffic. READ MORE

 5. 5. Genom genus : ett undersökande om genus som fenomen i planeringssammanhang

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amy Carpenter; Sara Karlsson; [2019]
  Keywords : genus; planering; könsnormer; normkritik; vardagsperspektiv; deltagande; trygghet;

  Abstract : Vikten av arbete med jämställdhet har fastställts av FN, Sveriges regering och den nya politiken för gestaltad livsmiljö. För att uppnå jämställdhet är det viktigt att analysera strukturer och maktordningar kring manligt och kvinnligt. READ MORE