Essays about: "Företagsledning"

Showing result 1 - 5 of 131 essays containing the word Företagsledning.

 1. 1. Enskild firma, aktiebolag eller både och? : skatteskillnader och andra effekter i lantbruksföretag

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Erik Bertilsson; Albin Skure; [2019]
  Keywords : aktiebolag; enskild firma; företagsform; ägarskifte; generationsskifte; mjuka värden; risk; lönsamhet; lantbruksföretag; företagsledning; skatt;

  Abstract : Rationaliseringen av svenskt jordbruk leder till större enheter och högre omsättning, vilket gör valet av företagsform allt viktigare för lantbruksföretagare. Aktiebolag för driften ökar i popularitet hos lantbruksföretagare. READ MORE

 2. 2. Does Boardroom Gender Diversity Affect Firm Financial Performance? : A quantitative study surveying 32 Swedish companies over the years 2011-2014

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Author : Jacob Elander; [2018]
  Keywords : Board of directors; corporate governance; firm value; women; gender; diversity; performance.; Styrelser; företagsledning; kvinnor; kön; jämställdhet; prestanda; kvotering;

  Abstract : The board of directors holds a key position in corporate governance. The board is responsible for the strategy and development of the firm. The gender composition of the board can affect the quality of this operating procedure by changing the dynamic of the group. READ MORE

 3. 3. Large scale companies and the challenge of being innovative: the integration of external startups

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : AUGUSTIN YANN DUMAS; [2018]
  Keywords : large scale company; corporate venturing; startup; incubator; accelerator; innovation; business model canvas; customer value proposition; storskalig företag; företagsledning; uppstart; inkubator; accelerator; innovation; affärsmodellduk; kundvärdesförslag;

  Abstract : During the 20th century, Large Scale Companies (LSCs) mindset was all about minimizing risks and maximizing profits. On top of this, they were heavily relying on intellectual property – culture of secret – and they were shaped to exploit rather than to explore. In this context, open innovation brought a completely new approach. READ MORE

 4. 4. Farmers’ Perception of Management Accounting

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Filip Jonsson; Marcus Sandlund; [2017]
  Keywords : farm management; farmer perception; management accounting; means end-chain; Swedish dairy farming; ZMET;

  Abstract : The agriculture sector in Sweden is undergoing a fast reformation. Due to different policy changes, the competition from foreign agriculture has increased and the number of Swedish dairy farm businesses is steadily decreasing. READ MORE

 5. 5. Lean i lantbruket : en studie av svenska mjölkproducenters strategiarbete i södra Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Anna Lundberg; Emelie Persson; [2016]
  Keywords : Företag; Lean; Strategi; Lantbruk; Medarbetare; Implementering; Utveckling;

  Abstract : Sveriges lantbrukare har fått genomföra stora strukturella förändringar för att kunna konkurrera på marknaden. Det blir allt viktigare att lantbrukare kan bevara en stabil position för att kunna hantera oväntade situationer. READ MORE