Essays about: "Matilda Axelsson"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the words Matilda Axelsson.

 1. 1. Cystatin C och cylindrar i urin från hundar på intensivvårdsavdelning

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Matilda Axelsson; [2021]
  Keywords : Cystatin C; cylindrar; AKI; hund; IVA; tubuliskada; urinmarkör;

  Abstract : Akuta njurskador (AKI) är ett samlingsbegrepp för olika tillstånd som innebär skada på njurarna med akut uppkomst. Många olika etiologier kan ligga bakom AKI hos hund, exempelvis förgiftning, infektion, blödning och sepsis. Njurarnas anatomiska strukturer påverkas olika beroende på vilken eller vilka etiologier som är inblandade. READ MORE

 2. 2. Urban buskmosaik : nutida perspektiv på buskars användning i hållbara och attraktiva utemiljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Axelsson; Matilda Eriksson; [2020]
  Keywords : biotopplantering; buskar; The woody meadow project; växtsamhälle; hed; stäpp; shrubland; hårdgjord miljö;

  Abstract : Buskar är en välanvänd växtkategori i offentlig miljö i Sverige, men tenderar att framför allt användas i monotona massplanteringar som både har låga visuella- och ekologiska värden. Samtidigt är buskar det växtmaterial som är mest användbart med avseende på hållbarhet, låg skötselintensitet och mångsidighet. READ MORE

 3. 3. Energy Efficiency Action Plan : Performed at Nåntuna Elementary School

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Author : Clara Palmersjö; Kerstin Axelsson; Matilda Sammeli; [2020]
  Keywords : Energy efficiency; Energy saving; Energieffektivisering; Energibesparing; Belok Totalmetodiken;

  Abstract : The aim of this project is to examine the energy consumption of Nåntuna elementary school in Uppsala, in order to suggest improvements, making the building more energy efficient. The aim also includes calculating savings and the pay-off time for each energy reducing measure. READ MORE

 4. 4. Smärtbedömning vid intramuskulär administrering av två former av bensylpenicillin till häst

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Matilda Axelsson; [2018]
  Keywords : bensylpenicillin; prokain; lidokain; adrenalin; häst; intramuskulär administration; penicillinchock; prokaintoxicitet; biverkningar; smärta; smärtbeteende; smärtutvärdering; klinisk utvärdering; palpation;

  Abstract : Prokaintoxicitet, kallad ”Penicillinchock” av djurägare, är den vanligaste och allvarligaste biverkningen till bensylpenicillinprokain (Pc-prok) där ett stort antal fall sannolikt inte rapporteras av veterinärer eller djurägare. Majoriteten av reaktionerna orsakas av depå- och lokalbedövningsmedlet prokain när injektion i halsmuskeln råkat ske intravasalt och snabbt når toxiska nivåer i blodet. READ MORE

 5. 5. Nudging insurance customers to go digital: Evidence from a field experiment with Länsförsäkringar Skåne.

  University essay from Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Author : Matilda Axelsson; August Hörlén; [2017]
  Keywords : Nudging; behavioural economics; environment; peer pressure; anchoring; reminder nudges and information nudges.; Business and Economics;

  Abstract : By performing a field experiment within behavioural economics with focus on creating a nudge, this study enables to investigate whether a nudge that create better awareness have ability to influence individuals to make a more environmental friendly decision. By performing a field experiment in cooperation with Länsförsäkringar Skåne, the study shows that the nudges have a significant impact of raising awareness and making more vehicle-insurance customers more willing to switch to receive their information through digital services. READ MORE