Essays about: "privatträdgårdar"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the word privatträdgårdar.

 1. 1. ”…an astonishingly small space” : en rumslig studie och analys av Villa Gamberaia

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnea Englander; [2020]
  Keywords : Villa Gamberaia; Italiensk renässansträdgård; rumslighet; Catherine Dee; landskapsarkitektur; trädgårdsdesign; privatträdgårdar; trädgårdsrum;

  Abstract : ”…an astonishingly small space” är ett självständigt arbete i landskapsarkitektur vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Studien består av en rumslig analys av den italienska renässansträdgården Villa Gamberaia. Syftet med studien är att hitta inspiration och vägledning till utformningen av dagens privatträdgårdar. READ MORE

 2. 2. Biologisk mångfald i privatträdgårdar : även en liten trädgård kan bidra!

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Lindhagen; [2019]
  Keywords : biologisk mångfald; ekosystemtjänster; pollinatörer; trädgård; Bara; insekter; trender;

  Abstract : The southwestern parts of Sweden has previously been composed by beech forest, flowering meadows and grasslands. Nowadays, the landscape consists mostly of large agricultural communities. Places where a variety of flowers, bumblebees and bees used to thrive have become farmlands. READ MORE

 3. 3. Gestaltningsförslag för att främja den biologiska mångfalden i privatträdgårdar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Lina Rantala; [2018]
  Keywords : biologisk mångfald; privatträdgårdar; hållbar gestaltning;

  Abstract : De naturliga habitaten för olika organismer på jorden har förändrats, vilket har lett till minskad biologisk mångfald. Genom vår konsumtion av naturen förödas ekosystem, arvsanlag och arter. Detta försämrar arternas och ekosystemtjänsternas förmåga att hantera olika förändringar, så som klimatförändringar. READ MORE

 4. 4. Permakultur design av en trädgård i teori och praktik

  University essay from SLU/Horticulture (until 121231)

  Author : Lina Hirsch; [2011]
  Keywords : Permakultur; Hållbar odling; Självhushållning; Hållbar utveckling; Permakulturens principer; Designförslag; Skogsträdgård; Samplantering; Biodiversitet; Perenna grödor; Multifunktionella växter; Agroforestry;

  Abstract : År 2007 stod klimatförändringar och miljöproblem i fokus i media. Forskare från skilda ämnesområden gick ut med budskapet att vi måste se över våra vanor och konsumtionsmönster. READ MORE

 5. 5. Vivlar på prydnadsbuskar - nya arter eller förändringar i födopreferenser?

  University essay from SLU/Department of Plant Protection Biology

  Author : Rana Anderson; [2009]
  Keywords : öronvivlar; vivlar; Curculionidae; Otiorhynchus; Dodecasticus; smreczynskii; inflatus; bladkantgnag ; prydnadsbuskar;

  Abstract : During the last couple of years leaf-edge-cuts, typical to Otiorhynchus wingless-weevils, have been discovered on ornamental shrubs, especially Syringa vulgaris lilac and Ligustrum vulgare privet. These plant species have not earlier been attacked by wingless-weevils and because of that, the aim of this study is to see if new species of weevils have been established in Sweden or if the domestic weevils have changed their food preferences. READ MORE