Essays about: "vardagsmiljö"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the word vardagsmiljö.

 1. 1. Skolvägen ur barns perspektiv : en studie över barns rörelse genom sin närmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Louise Pira; [2023]
  Keywords : barns perspektiv; barns hälsa; rörelsefrihet; trafikmiljö; vardagsmiljö; trygghet; säkerhet;

  Abstract : Att barn har tillgång till en trygg och säker skolväg är grundläggande för barns rörelsefrihet. En bra skolväg har potentialen att öka barns fysiska aktivitet och självständiga rörelse. READ MORE

 2. 2. Högstadieelevers användande av skolans gestaltade utemiljö : en studie av två skolgårdar i Mellansverige

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Susanna Palmqvist; [2020]
  Keywords : högstadieelever; skolgård; gestaltning; landskapsarkitektur; barnperspektiv; ungdomars beteende;

  Abstract : Uppsatsen undersöker vilka ytor högstadieungdomar använder i skolans utemiljö. Tidigare forskning har definierat vilka typer av platser ungdomar värderar i sin vardagsmiljö. Dessa är ytor för sportutövande, ofta bollsport, mötesplatser för socialt umgänge och ytor för återhämtning. READ MORE

 3. 3. Fysiska och psykiska hälsoeffekter av att vistas i naturen : en pilotstudie utförd på Stora Fjäderägg, Västerbottens län

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Mikaela Rosendahl; [2020]
  Keywords : skog och hälsa; hjärtfrekvensvariabilitet; sinnesstämning; Stora Fjäderägg; stress; återhämtning; rekreation;

  Abstract : I dagens samhälle lever många människor stressiga liv och den psykiska ohälsan i samhället ökar. En anledning till det är att människan inte är anpassad för att leva i städer eftersom vi har utvecklats i naturen. Således är vi inte designade för att processa den mängd intryck vi stöter på dagligen och det kan leda till utmattning. READ MORE

 4. 4. Effect of perfluorononanoic acid (PFNA) on bovine early embryo development in vitro

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jacklin Kjellgren; [2017]
  Keywords : bovine; embryo development; IVF; IVP; perfluorononanoic acid; PFNA; mitochondria; lipid; toxicity;

  Abstract : Perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFASs) is a large family of highly fluorinated chemicals, used in different commercial products (e.g. in clothing, shampoos, kitchenware and fire-fighting foams) utilizing their different properties, and have been found in wildlife, humans and in the environment. READ MORE

 5. 5. ”Där är mitt favoritställe!” : barns samspel i och användning av en skolas vardagsmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rebecka Karlsson; [2015]
  Keywords : landskapsarkitektur; barn; samspel; vardagsmiljö; gåtur;

  Abstract : Hur använder barn utomhusmiljön på en skolgård i vardagen? På vilka platser umgås, leker och pratar barn i vardagsmiljön? Vad finns det för faktorer i vardagsmiljön som kan påverka vilka platser barn prefererar? Syftet med det här examensarbetet har varit att undersöka ovanstående frågeställningar för att lära mig mer om hur utemiljön påverkar barns samspel. Syftet har även varit att få en bättre förståelse för hur jag som landskapsarkitekt, kan tänka kring barn och gestaltning. READ MORE