Essays about: "gåtur"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the word gåtur.

 1. 1. Lek för alla : ett idéförslag för inkluderande lek vid Lundbyparken i Örebro

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Marluz De Leon Gonzalez; [2020]
  Keywords : inkludering; inkluderande lek; inkluderande lekmiljö; naturlek;

  Abstract : De flesta lekplatser som finns idag är inte utformade för att barn med och utan funktionsnedsättningar kan göra lekaktiviteter tillsammans eftersom det saknas riktlinjer. Planerare, landskapsarkitekter och andra designers saknar kännedom i hur man gestaltar inkluderande lekmiljöer som bidrar till gemensamma lekupplevelser för alla individer. READ MORE

 2. 2. Hur kan skogsbad bidra till en vidare utveckling av NUR -Naturunderstödd Rehabilitering på landsbygden?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Lewin; [2020]
  Keywords : NUR; Shinrin-Yoku Skogsbad; naturunderstödd rehabilitering; Alnarps rehabiliteringsträdgård; skogsterapi;

  Abstract : I Sverige var Alnarps rehabiliteringsträdgård först med att erbjuda naturunderstödd rehabilitering för personer med stressrelaterade sjukdomar/besvär. Natunderstödd Rehabilitering på Landsbygden (NUR) har uppstått som en vidare utveckling av den forskning som gjorts på Alnarps rehabiliteringsträdgård. READ MORE

 3. 3. Barns egna platser på skolgården

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Anna Marcuson; [2020]
  Keywords : skolgård; ensamlek; gåtur; barns perspektiv; landskapsarkitektur; barns välmående; egna plats; landscape architecture; children s well-being; own place;

  Abstract : Alla barn i Sverige har rätt till fri skolgång, vilket gör att skolan blir en stor del av barns vardag och har en betydande roll för deras välmående och utveckling. För många barn är skolgården den plats som de lättast kan använda när de vill spendera tid utomhus med vänner eller på egen hand. READ MORE

 4. 4. Samspel mellan landskapsarkitektur och konst : en studie i platsskapande, samverkan i planering samt landskapsarkitektstudenters tankar om de offentliga rummen

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnea Herngren; Lisa Lindblad; [2019]
  Keywords : Landskapsarkitektur; offentlig konst; platsspecifik konst; platsskapande; samverkan; gestaltning; social hållbarhet; offentliga rummen;

  Abstract : Syftet med uppsatsen är att ta reda på om ett närmare samarbete mellan landskapsarkitekter och konstnärer skulle kunna skapa mer attraktiva och meningsfulla platser. För att förstå hur den offentliga konsten påverkar landskapsarkitekturen undersöks bland annat hur platser definieras, hur myndigheter arbetar för samverkan samt hur studenter inom landskapsarkitektur upplever de offentliga rummen. READ MORE

 5. 5. Bredaryds koordinationsbana : att skapa en plats för fysisk aktivitet för barn, med barn

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jakob Andersson; [2019]
  Keywords : koordinationsbana; samverkansprocess; medborgardialog; barn; delaktighet;

  Abstract : I en tid av ökat stillasittande får barns utemiljöer allt större betydelse för deras fysiska och psykiska utveckling. Hur barns utemiljöer utformas ligger i relation med hur de används. Om användarna själva får vara med och påverka gestaltningen ökar chansen att platsen lever upp till användarnas behov. READ MORE