Essays about: "which contemporary values of today"

Showing result 1 - 5 of 31 essays containing the words which contemporary values of today.

 1. 1. Egnahemsträdgårdar : en jämförelse mellan dåtida och nutida stilideal och växtval

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Cecilia Öberg; [2022]
  Keywords : egnahemsträdgård; stilideal; illustrationsplan; växtmaterial;

  Abstract : I en egnahemsträdgård, i början på 1900-talet i Sverige, skulle de boende kunna odla sin egen mat vid sidan om sin huvudsakliga inkomst som skedde på arbetet. Tanken var att dessa trädgårdar till stor del skulle förse de boende med egenodlad frukt, bär och grönsaker. READ MORE

 2. 2. For Whom the Bugle Calls – Past and Present of Third-Party Enforcement in International Law

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Hilda Malm Hansson; [2022]
  Keywords : public international law; legal history; enforcement; third state; sanctions; countermeasures; neutrality; sovereignty; non-intervention; collective security; international conflicts; United Nations; Law and Political Science;

  Abstract : This thesis examines the phenomena of third-party enforcement in public international law, in a historical as well as in a contemporary perspective. To that end, it traces the role of such enforcement measures from the past into the present. READ MORE

 3. 3. Sorgträd : ett grönt kulturarv med ena roten i graven? – en undersökning av utvecklingen av sorgträd mellan 1967 och 2021 på Gamla kyrkogården i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elna Strömvall; [2021]
  Keywords : sorgträd; sorgeträd; kyrkogård; begravningsplats; kulturhistoria; kulturarv; hängask; hängalm; paraplyalm; hängbjörk; tårbjörk; hängbok;

  Abstract : Grönområden och träd i urbana miljöer bidrar med för oss människor nödvändiga ekosystemtjänster, men grönområden riskerar att försvinna i och med en ökad exploatering. Många kyrkogårdar fyller idag en funktion både som begravningsplats och som en grön miljö för rekreation och återhämtning. READ MORE

 4. 4. Soil, Sand and City

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Elias Allouche; [2021]
  Keywords : urban design; sustainable development; kibbutz; israel; ashdod; Arts and Architecture;

  Abstract : Israel was officially declared as an independent state in 1948. A time when the modernistic ideology peaked around the globe, although it had been the dominant urban planning paradigm since the early 1920s. The large number of migrants moving to the newly formed nation stressed the need of rapid urban development. READ MORE

 5. 5. The Puzzling Resonance Of Political Homophobia : A case study exploring the relationship between framing and institutions involved in the elite driven anti-LGBTQ campaign in today’s Poland

  University essay from Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Maria Löwdin; [2021]
  Keywords : Political Homophobia; Opposition to gender equality; Populism; Sexual and Reproductive Health and Rights; Poland; Frame analysis; Institutional analysis;

  Abstract : Although the world has experienced great progress in the area of Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR), the contemporary transnational turn towards nationalist, right-wing and populist politics has generated a backlash, primarily affecting women and members of the LGBTQ-community (lesbian, gay, bisexual, transgender and queer/questioning). Yet, opposition to gender and sexual equality, particularly in the European context, is undertheorized. READ MORE