Essays about: "alfalfa"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the word alfalfa.

 1. 1. Development of a Near Infrared Spectroscopy Model for Prediction of Fibre Compounds in Alfalfa

  University essay from Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi

  Author : Christina Andersen; [2020]
  Keywords : alfalfa; lucerne; medicago sativa; green protein powder; NIR; near infrared spectroscopy; model development; matlab; PLS; partial least squares; PCA; principal component analysis; SNV; standard normal variate; fibre prediction; TDF; total dietary fibre; applied microbiology; teknisk mikrobiologi; Technology and Engineering;

  Abstract : Background: This project investigates if it is possible to develop a calibration model from near infrared (NIR) spectroscopic measurements, for determination of the amount and type of fibre fractions within protein powder produced from the legume alfalfa, without performing wet experiments. Alfalfa is also known as Medicago sativa and lucerne, but is in this project further referred to as alfalfa. READ MORE

 2. 2. Kaninkött : ett hållbart alternativ?

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Elisabet Henriksson; [2019]
  Keywords : kaninkött; hållbarhet; hälsa; klimat;

  Abstract : Köttkonsumtionen stiger i världen, både i länder som tidigare haft stor köttkonsumtion, och i länder där konsumtionen tidigare varit begränsad av ekonomiska skäl men där befolkningen nu har råd att köpa kött i större utsträckning. Köttkonsumtionen stiger i både absoluta och relativa termer. READ MORE

 3. 3. Magsår hos högpresterande hästar : inverkan av utfodring och träning

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Hanna Bjarnestig; [2018]
  Keywords : diet; häst; magsår; motion; träning; tävling;

  Abstract : Magsår hos högpresterande hästar är vanligt förekommande. Det uppstår när pH i magsäcken är lågt, buffertkapaciteten inte är tillräckligt hög och slemhinnan inte är tillräckligt skyddad från den sura miljön. READ MORE

 4. 4. Field study in Machacamarca, Bolivia : An investigation on the effects of implementing solar powered irrigation

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Amanda Henriksson; Stina Busin; [2018]
  Keywords : Irrigation; Solar power; Agriculture; Bevattning; Solenergi; Jordbruk;

  Abstract : This bachelor thesis consists of a field study conducted in the canton of Machacamarca close to La Paz in Bolivia. The global climate change has affected the weather in the area which has caused higher temperatures, irregularity in precipitation and unexpected frost. READ MORE

 5. 5. Utfodringsrelaterade faktorer associerade med magsår hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Camilla Bäckström; [2017]
  Keywords : häst; magsår; utfodring;

  Abstract : Magsår är ett vanligt förekommande problem hos hästar som tränas och tävlas aktivt. Magsår är ulcerationer i magsäcksslemhinnan och uppstår på grund av en obalans mellan utsöndringen av saltsyra och skyddande mucus i magsäcken. Magsår kan uppkomma på grund av flera olika faktorer. READ MORE