Essays about: "Barns perspektiv"

Showing result 1 - 5 of 59 essays containing the words Barns perspektiv.

 1. 1. Barnvänliga gaturum i urbana miljöer : sett från ett barnperspektiv och barnets perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linda Lemheden; Tom Carlson; [2022]
  Keywords : barnvänlig bebyggd miljö; urbana gaturum; rörelsefrihet; miljöerbjudanden; barnperspektivet; barnets perspektiv; barnvänlighet; trygghet; säkerhet;

  Abstract : There are many places for children to be in our cities, which are planned and built for them. But in the city’s other public environments, children are marginalized due to conflicts of interest, which can create several negative effects linked to children’s development. READ MORE

 2. 2. Kvaliteter för högstadieskolgårdar : exemplet Strandängsskolan i Båstad

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matilda Hermander; [2022]
  Keywords : högstadieskolgårdar; barns perspektiv; skolgårdar;

  Abstract : The role of the school grounds is to support students’ health and development. Most of the research on school grounds focuses on pre- and primary school, while less is known about school grounds for adolescents. READ MORE

 3. 3. Barns deltagande i planering : vad tycker barnen, planerarna och pedagogerna om dialogmodellen?

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Persson; [2022]
  Keywords : barn; barnperspektiv; ; barns perspektiv; delaktighet; dialog; planering; stadsutveckling;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Preschool teachers' perceptions of biology teaching : Biology teaching in an outdoor environment from the child's perspective

  University essay from Karlstads universitet

  Author : Vagma Tajzai; [2021]
  Keywords : Biology teaching; preschool; the child s perspective; the learning environment; the outdoor environment.; Barns perspektiv; biologiundervisning; förskola; lärandemiljön; utomhusmiljön.;

  Abstract : Abstract This study is about preschool teachers' perceptions of biology teaching in preschool. The study examines three questions based on the purpose of the study that focus on preschool teachers 'perceptions of biology teaching in preschool, the child's perspective as a starting point in biology teaching and preschool teachers' reasoning about the importance of the outdoor environment as a learning environment for biology teaching. READ MORE

 5. 5. Smart choices for socially sustainable outdoor environments in residential areas : a design proposal for the outdoor environments in the community Ståndskallet

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erika Andersson; [2021]
  Keywords : bostadsnära; utemiljö; lekutrustning; parkutrustning; skötsel; växtmaterial; lekplats; material; åldersanpassning; användarperspektiv; användningsområden;

  Abstract : Syftet med arbetet är i huvudsak att undersöka vilka material-, utrustnings- samt växtval som är hållbara, främst ur sociala och ekonomiska perspektiv, med fokus på dels låga skötselbehov, dels god funktion för alla åldrar i en gemensam bostadsnära utemiljö. Målet är att utforma ett gestaltningsförslag för samfälligheten Ståndskallet i Lund som möter de boendes önskemål och således en bred användargrupp. READ MORE