Essays about: "fysiska och psykiska hälsoeffekter"

Found 2 essays containing the words fysiska och psykiska hälsoeffekter.

 1. 1. Påverkas människans hälsa av att äga en hund? : fysiska och psykiska aspekter

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Linnea Streng Lindström; [2015]
  Keywords : hundägande; fysiska och psykiska hälsoeffekter; kardiovaskulära sjukdomar; depression; pet ownership; physical and mental health effects; cardiovascular diseases; depression;

  Abstract : Hunden har funnits vid människans sida i över 14 000 år och har länge haft en viktig roll i samhället. Hunden kan ha flera olika arbetsuppgifter, men idag fungerar de flesta hundar som sällskapshundar. READ MORE

 2. 2. Inverkan av urbana grönområden på människors hälsa : en systematisk litteraturstudie

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Caroline Sjetne; [2015]
  Keywords : psykisk hälsa; fysisk hälsa; aktivitet; effekter; stadsmiljö; evidens;

  Abstract : Both mental and physical ill health, population and urbanization is increasing both in the world and in Sweden. These are challenges that politicians and city planners in today's society should take into account when it is expected to cause problems in the future regarding the economy and human health. READ MORE