Essays about: "event marketing"

Showing result 1 - 5 of 60 essays containing the words event marketing.

 1. 1. How the most liked brands on Facebook interact with their customers

  University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Author : Julia Barbosa Lucas; [2019-08-06]
  Keywords : Social media; SNS; Facebook; content; brands online; social presence theory; online marketing; social media engagement; a framework for categorizing social media posts;

  Abstract : This paper investigates how the 15 most liked brands on Facebook communicate with customers on this social networking site (SNS). The content shared as well as the engagement received in different posts are analysed through the lenses of social presence theory and a framework for categorizing social media posts. READ MORE

 2. 2. Hur kommuniceras klimatfördelarna med att bygga flerbostadshus i trä

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Martin Söderlund; [2019]
  Keywords : hållbar marknadsföring; makromodell av kommunikation; marknadsföringsmix; mikromodell av kommunikation; marketing mix; macro model of communication; micro model of communication; sustainable marketing;

  Abstract : I takt med en ökad konsumentmedvetenhet och kunskap kring konsumtionens klimatpåverkan kritiseras traditionella strategier inom marknadsföring allt hårdare. Kritiken har framförallt handlat om marknadsförares främjande av överkonsumtion och att på så sätt ha bidragit att skapa ett ohållbart konsumtionssamhälle. READ MORE

 3. 3. How does Event Marketing work on Social Media? : A qualitative study exploring Event Marketing in a Social Media context

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Author : Louise Larsson; Sophie Längvik; Linnéa Kjörling; [2019]
  Keywords : Event marketing; communication; social media; experience; event marketing on social media; marketing events on social media.;

  Abstract : Background: Event marketing is a way for businesses to entertain consumers and promote the brand or product through the use of events. Within event marketing, entertainment, excitement and enterprise are important concepts to include in order to create a successful event. Purpose: The purpose is to explore event marketing in a social media context. READ MORE

 4. 4. Measuring the effect of esport sponsorships on brand equity and purchase intentions

  University essay from Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Author : Kevin Shaw; [2019]
  Keywords : Esports; Sponsorship; Brand equity; Brand awareness; Brand associations; Perceived quality; Brand loyalty; Perceived fit; Brands; Marketing; Event; Dreamhack; Counter-Strike; Esport; Sponsring; Varumärkeskapital; Varumärkesmedvetenhet; Varumärkesassociationer; Upplevd kvalité; Varumärkeslojalitet; Upplevd passform; Varumärken; Marknadsföring; Evenemang; Dreamhack; Counter-Strike;

  Abstract : Esport har under de senaste åren vuxit enormt snabbt och kommit att bli ett globalt fenomen. Samtidigt visar de framtida prognoserna att marknaden för esport kommer växa ytterligare, vilket har gjort det attraktivt för varumärken att sponsra lag, event och organisationer. READ MORE

 5. 5. We Would Love to Meet You! : A study about the impact of event marketing on customer-brand relationships

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Author : Nikki Wanderoy Göransson; Maria E Kibtia; [2018]
  Keywords : Relationship marketing; event marketing; customers; brands; customer-brand relationships; events; emotional; affective; cognitive; Relationsmarknadsföring; eventmarknadsföring; kunder; varumärke; varumärke-kund relationer; event; affektiv; kognitiv;

  Abstract : Research questions: How can event marketing be studied as a part of relationship marketing?How can event marketing be used to strengthen customer-brand relationships? Purpose: The purpose of this thesis is to study event marketing as a part of relationship marketing, by analysing the elements of trust, commitment, brand involvement, brand emotions, brand attitudes and customer value. Method: This research was conducted using a quantitative research method, where the primary data was collected via an online-survey distributed to visitors at Chokladgästabudet at Waxholms Hotel and GastroNord, two food-related events. READ MORE