Essays about: "Förväntningar"

Showing result 1 - 5 of 300 essays containing the word Förväntningar.

 1. 1. Designing digital instructions for setting up multi-device services

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Yiwen Lu; [2022]
  Keywords : Instruction design; instructional design; manual design; web design; multi-device; user-centered design.;

  Abstract : Digital services are increasingly offered across multiple devices for a single user. A challenge for users is that multi-device services are more complex to use. While instructions are supposed to facilitate ease of use of the services, poorly designed instructions become obstacles themselves. READ MORE

 2. 2. Validation of mHealth Applications for Behaviour Change : A Mixed-Method Study

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Yingyuan Guo; [2022]
  Keywords : mHealth apps; behaviour change; validation; mixed-method; usability; app quality; mHealth-appar; beteendeförändring; validering; mixed-metod; användbarhet; appkvalitet;

  Abstract : Context: The amount of Mobile Health (mHealth) applications to cultivate a healthy lifestyle or rehabilitate patients with physical or mental disabilities are increasingly available on app stores[1]. However, without a validation process, satisfactory results may not be obtained, especially for behaviour change apps. READ MORE

 3. 3. Samband mellan förväntningar på kattens beteende och val av hanteringsmetod : en kvalitativ intervjustudie av personal inom djursjukvården

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Nicolina Bäcklin Löwenberg; Josephine Pihlvang; [2022]
  Keywords : katt; förväntning; hanteringsmetod; låg stresshantering; Rosenthaleffekten; personal inom djursjukvården;

  Abstract : Katter är ofta stressade hos veterinären vilket kan leda till hanteringsproblem som gör det svårare att behandla katter som besöker djursjukvården. Personal inom djursjukvården har olika erfarenheter och olika synsätt, vilket kan leda till olika förväntningar på hur katter kommer att bete sig under ett besök. READ MORE

 4. 4. Personalising smartphone app widgets for controlling IoT devices

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Federico Landorno; [2022]
  Keywords : App widget; IoT devices; end-user programming; configuration; user experience.;

  Abstract : The growth of connected, or so called smart home appliances, leads to the search for interaction methods for IoT devices including various forms of smartphone app solutions. Previous research has investigated how complex systems, with multiple options and configurations, can be set up through end-user programming and how app widgets can be an interactive solution. READ MORE

 5. 5. Individual Criminal Responsibility for Corporate Leaders. A Comparison between International Criminal Law and Domestic Law

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Caroline Halfvarson; [2022]
  Keywords : Wirtschaftsvölkerstrafrecht; corporate criminal liability; corporate criminal responsibility; substantial contribution; individual criminal liability; international criminal law; criminal law; Law and Political Science;

  Abstract : Uppsatsen undersöker den internationella straffrättens förväntningar på ansvarighållandet av företagsledare på individnivå. Vidare utreds huruvida nationell rätt, här svensk rätt i jämförelse med tysk, uppfyller de krav och förväntningar som den internationella straffrätten ställer på nationell reglering. READ MORE