Essays about: "wildlife gardening"

Found 3 essays containing the words wildlife gardening.

 1. 1. Vildbin och dagfjärilar i urbana grönstrukturer : att göra medvetna växtval och skapa artificiella boplatser

  University essay from SLU/Department of Plant Protection Biology

  Author : Ida Valentin; Louise Hagbard; [2020]
  Keywords : wild bees; butterflies; wildlife gardening; plants for pollinators; medvetna växtval; vildflora; äng; insektshotell; biväxter; fjärilsväxter;

  Abstract : De senaste årens larm om att insekterna i världen är hotade har väckt stor uppmärksamhet och såväl myndigheter som allmänheten har reagerat. Mest är det depollinerande insekterna som fått uppmärksamhet. READ MORE

 2. 2. Mer än bara blommor : vanliga trädgårdskomponenters effekter på biologisk mångfald

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johan Larsson; [2020]
  Keywords : trädgård; trädgårdsdesign; trädgårdsskötsel; biologisk mångfald; biodiversitet; urbanisering; pollinatörer; garden; garden design; urban domestic garden; biological diversity; biodiversity; wildlife-friendly gardening; urbanization; pollinators;

  Abstract : Förutsättningar för biologisk mångfald i urbana, privata trädgårdar kan undersökas på flera sätt. I denna litteraturstudie används två olika perspektiv. Ur ett större perspektiv undersöks bland annat trädgårdens roll i landskapet och vilka faktorer som påverkar förutsättningarna för biologisk mångfald i trädgården. READ MORE

 3. 3. Skötselaspekter på trädgårdar som gynnar biologisk mångfald i urbana miljöer

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Moa Gustafsson; [2016]
  Keywords : biologisk mångfald; biodiversitet; flora; fauna; habitat; skötselåtgärder;

  Abstract : Wildlife gardens är ett nytt koncept i Sverige som ursprungligen kommer från England. Vad är då en widlife garden? Det är en trädgård som sammankopplar urban miljö med den naturliga miljön och tillåter djurliv att frodas och röra sig fritt. Våra trädgårdar är inte bara bra för djurliv utan också livsviktiga. READ MORE